ACT Your Way KBT/ ACT- terapeut I Nyköping och online

KBT - bearbeta det som varit och lär dig att hantera jobbiga tankar

KBT terapi hos ACT Your Way. Hos mig växer din självmedkänsla och tillit till dig själv och andra

MED HJÄLP AV KBT KAN DU HITTA DIN INRE STYRKA OCH SJÄLVKÄNSLA

Hos mig arbetar vi tillsammans mot att du ska få en större självmedkänsla till dig själv. Jag anser att det är grunden till att känna trygghet i sig själv och att minska jobbiga känslor och tankar om sig själv.

I terapirummet skapar vi en trygg allians där du som klient känner dig trygg att uttrycka alla dina känslor och tankar om livet i allmänhet och det du behöver få hjälp med i synnerhet. Terapi hos mig utgår från ett humanistiskt synsätt där du bemöts med empati och respekt för dig som person och det som du vill ha hjälp med.

Har du några frågor?

Tveka inte att höra av dig till mig!

Copyright © 2024  Act Your Way