ACT Your Way KBT/ ACT- terapeut I Nyköping och online

ACT - Frigör dig från jobbiga tankar och uppnå medveten närvaro i nuet

ACT är för dig som vill gå din egen väg och inte låta tankar och känslor stoppa dig.

ACT (Acceptance and Commitment Therapy)

Med ACT hittar du din väg till att leva ditt liv, på ditt sätt


Det är mänskligt att ha jobbiga tankar och känslor, vi bär alla på dem. ACT är en upplevelsebaserad terapi, där vi genom praktiska övningar  och samtal tittar på hur du kan skapa dig ett liv som är fyllt av mening och livsglädje, samtidigt som du bär på dina jobbiga tankar och känslor. Med ACT arbetar vi med övningar, samtal och uppgifter som lär dig att bli mer fri från dina tankar, få mer medveten närvaro i nuet och att bena ut vad som är viktigt för dig i ditt liv.




Din värderade riktning ger dig vägledning för ditt liv  

ACT

Värderad riktning

Har du några frågor?

Tveka inte att kontakta mig!

Copyright © 2023  Act Your Way