ACT Your Way KBT/ ACT- terapeut I Nyköping och online

Få hjälp med

ditt mående och din personliga utveckling hos

ACT Your Way


Ge dig själv tid och utrymme att växa som person, utveckla självmedkänsla och kunna hantera det som livet innebär, genom terapi och coaching. Här börjar resan med dig.


SKAPA DINA BÄSTA FÖRUTSÄTTNINGAR MED TERAPI OCH COACHING

Jag möter dagligen personer med oro, ångest, depression, dålig självkänsla, stress, utmattning och par som vill gå i parterapi. 

I samtalsterapi eller coaching med mig får du möjlighet att fokusera på dig och dina behov, att reflektera över vem du är idag, vem du vill vara och om det finns saker du vill förändra. I terapirummet råder en tillitsfull atmosfär där du får känna dig helt trygg med att öppna upp och utforska ditt inre. Här är du fri att benämna saker precis så som de känns, utan att någon dömer dig eller har värderingar om hur du borde vara. Terapi med mig kan innehålla delar av både KBT och ACT, då jag anser att dessa terapiformer har en stor kapacitet att komplettera varandra. Jag kan även hjälpa dig genom online - samtal. Hur terapin genomförs bestäms alltid i samförstånd med dig, förstås!

KBT - bearbeta och hela dig själv


Kognitiv beteendeterapi har ett pedagogiskt förhållningssätt, där jag som terapeut hjälper dig att göra dina problem begripliga. Genom terapin får du förståelse över ursprunget av dina inre tankar och känslor och hur dessa idag påverkar ditt liv. Med dessa insikter kan du, tillsammans med mig som terapeut hitta nya, hjälpsamma sätt att se och tänka på dig själv och omvärlden och få ett liv i balans.

 ACT 


ACT är i grund och botten en beteendeterapi med fokus på handling/agerande, men innehåller en betydande existentiell komponent: Vad vill du stå för i ditt liv? Vad är ditt hjärtas djupaste önskan om vem du vill vara och vad du vill göra i ditt liv?Med dessa frågor som grund arbetar vi tillsammans med att utveckla din kapacitet till att vara medvetet närvarande i nuet, klargöra vad som är verkligt viktigt och värdefullt för dig och sedan använda denna kunskap som din vägledning till att handla på ett sätt som är ändamålsenligt för ditt liv.

TERAPI OCH COACHING ONLINE


Terapi eller coaching online kan du få hjälp med av mig, var du än bor i landet!


Att ha samtal online är ett enkelt och smidigt sätt för dig att få tillgång till terapi när du inte kan vara på plats på min mottagning.


Med terapi online kan du bo var som helst i landet och få hjälp av mig. Läs mer här

COACHING


Coaching är bra för dig som känner att du vill ha mer inspiration och vägledning till förändring i ditt liv, men inte behöver gå i terapi.

Hos mig får du vägledning och stöttning i hur du påbörjar och genomför din resa i förändring!


KONTAKTA MIG

Låt oss höras!

 
 
 

Copyright © 2024  Act Your Way

unsplash