ACT Your Way KBT/ ACT- terapeut I Nyköping och online
Terapeut Malin psykolog

Jag är Malin

terapeut och livscoach

grundläggande psykoterapiutbildning

Vad jag kan bidra med som terapeut och coach

Genom  att kombinera mina egna livserfarenheter och min terapeutiska kompetens, har jag en stor förmåga till att relatera till dina problemformuleringar och dina drömmar om livet. Jag är lyhörd och kan ställa de rätta frågorna till dig som väcker din nyfikenhet och insiktsförmåga om dig själv och din situation. 


Vi har alla vår historia som vi bär på. Vi terapeuter är verkligen inte undantagna från den verkligheten. Jag tror snarare att alla terapeuter har något tungt i bagaget. Vad är det annars som väcker ens intresse av att hjälpa andra människor att arbeta med sig själv och må bättre?

Genom mitt liv har jag fått uppleva hur det är att vara mobbad och utfryst i skolan, inte ha någon tro på mig själv, kämpat med självkänslan och självförtroendet, kämpat med skolan, känt hur det är när mina föräldrar inte förstår hur jag mår. Kämpat vidare för att "lyckas" i skola och arbetsliv. Jag gjorde allt för att få känna att jag dög. Jag lyckades jättebra, trots att jag inte trodde på mig själv, har jag lyckats ta en examen på högskolan och haft "bra" arbeten. 

Men så händer livet, av olika anledningar, gick jag till slut "in i väggen". Januari 2017 blev jag sjukskriven för utmattningssyndrom. Jag önskar ingen att gå igenom det. Det är inte kul att ha utmattningssyndrom, det är ett allvarligt tillstånd, som det tar lång tid att komma upp ur. Under min sjukskrivning funderade jag på vad jag skulle göra under resten av livet. Jag förstod att jag inte kunde arbeta med det som jag gjorde då, för det var min analytiska del av hjärnan som tog mest stryk i utmattningen, den del som jag använde mig mest av på jobbet. Så, vad skulle jag göra då?

Jag kom fram till att jag vill arbeta med människor, att det skulle passa mig, eftersom jag är intresserad av andra människor och livsöden. Därför sökte jag mig till det här yrket, när jag kände att jag hade kraften att ta mig vidare mot nya äventyr i arbetslivet.


Genom mina erfarenheter, kan jag se vad du behöver få av mig, för att du ska kunna fortsätta att gå framåt i ditt liv. Som din terapeut eller coach, finns jag med dig vid din sida, att stödja dig i det som du behöver hjälp och vägledning för. 


Min yrkeshistoria och kompetens - från miljövetare till terapeut

Jag har hunnit med en del olika arbeten genom livet. Jag har dock alltid varit djupt intresserad av andra människor och livsöden. Jag har alltid tyckt att det har varit spännande och givande att lyssna på när andra människor berättar om sina liv och det som finns i dem, under ytan, bakom fasaden. Jag har under senare år utbildat mig till samtalsterapeut, genom att läsa en 2-årig grundutbildning i psykoterapi. I utbildningen fick vi lära oss om olika terapiformer, med en tyngdpunkt på Kognitiv beteendeterapi (KBT) och Acceptance and Commitment Therapy (ACT).  I utbildningen ingick även 1 års praktik med handledning samt ett avslutande examensarbete. Under praktiken genomförde jag psykoterapeutiskt arbete med klienter genom KBT. 

Efter avslutad utbildning har jag arbetat som terapeut på min egen mottagning ACT Your Way. Att arbeta som samtalsterapeut och coach med en grundläggande psykoterapiutbildning, innebär att jag har en regelbunden kontakt med min handledare, Annika Ackelman


I grunden har jag en Fil.Mag i Miljövetenskap och har arbetat med miljöfrågor inom både offentlig och privat sektor. Från"mitt förra yrkesliv" har jag erfarenhet av att samarbeta med många olika människor i olika projekt och uppdrag. 


Jag läser även vidare till beteendevetare, genom att läsa Psykologi på Södertörns högskola. Efter avslutad C-uppsats, kommer jag att kunna ta ut en Fil. Kand i Beteendevetenskap. 


Tidigare yrkesliv i en lista:

  • Vattenhandläggare med fokus på Miljökonsekvensbeskrivningar, Länsstyrelsen
  • Miljökonsult, med fokus på Miljökonsekvensbeskrivningar


Back in the days:

  • Receptionist
  • Restaurangansvarig Subway
  • Brevbärare

Copyright © 2024  Act Your Way