KBT och ACT- terapeut i Nyköping

Kognitiv beteendeterapi

Om KBT


Kognitiv beteendeterapi, kort och gott kallat KBT- terapi, har ett pedagogiskt förhållningssätt, där terapeuten förklarar och gör klientens problem begripliga. Genom terapin får klienten förståelse över ursprunget av sina inre tankar och känslor och hur dessa idag påverkar klientens liv. Med dessa insikter kan du, tillsammans med mig som terapeut hitta nya, hjälpsamma sätt att se och tänka på dig själv och omvärlden och få ett liv i balans.
KBT terapi hos ACT Your Way


I terapirummet skapar vi en trygg allians där du som klient känner dig trygg att uttrycka alla dina känslor och tankar om livet i allmänhet och det du behöver få hjälp med i synnerhet. Terapi hos mig utgår från ett humanistiskt synsätt där du bemöts med empati och respekt för dig som person och det som du vill ha hjälp med.


I KBT inleder vi med att du får berätta lite om dig själv, din bakgrund och nuläge. Utifrån dina önskemål om vad du vill ha hjälp med tar vi gemensamt fram en problemformulering som vi arbetar vidare med under terapin. Jag som KBT-terapeut har en "hel låda med verktyg" att utgå från när jag i terapin ska hjälpa dig.

 

Givetvis beror det på vad du har för problematik men oftast kan man nog säga att man kommer en lång väg på 10-15 samtal men ibland krävs det längre terapier som upp till ett år. Vid individuella samtal brukar jag rekommendera att man kommer varje vecka för att senare eventuellt glesa ut.

Vare sig du vill sikta högt inför framtiden eller bara få landa i dig själv, är kognitiv beteendeterapi mycket hjälpsamt. 

Foto: Malin Larsson. Plats: Sarek, Norrbottens län.