KBT och ACT- terapeut i Nyköping

Terapi - för att läka ditt inre eller hitta din väg i livet

Terapeut

En lyssnande medmänniska 

depression

 Känner du dig nedstämd, ensam eller orolig inför framtiden?

I samtalsterapi med mig kan du prata om allt som tynger dig och som du vill ha hjälp med.  Vanliga områden att prata om är:

Låg självkänsla eller dåligt självförtroende, nedstämdhet, ångest, depression, problem i relationer, stress, traumatiska händelser, utsatthet eller mobbning, svårigheter under uppväxten, utanförskap, sorg, olika typer av beroenden, känslor av värdelöshet eller skam,  utmattningssyndrom eller upplevelse av meningslöshet.


Du kanske inte lider av ovanstående känslor och situationer, men har en vilja att förstå dig själv bättre eller att du har en längtan efter något annat i livet? Kanske behöver du bolla med någon och få coachning mot nya val i livet? Eller så står du mitt i ett vägskäl och vet inte vem du vill vara, eller vem du faktiskt är längre.


I samtalsterapi med mig får du möjlighet att fokusera på dig och dina behov, att reflektera över vem du är idag, vem du vill vara och om det finns saker du vill förändra. I terapirummet råder en tillitsfull atmosfär där du får känna dig helt trygg med att öppna upp och utforska ditt inre. Här är du fri att benämna saker precis så som de känns, utan att någon dömer dig eller har värderingar om hur du borde vara.


Jag ser det som min uppgift att ge människor insikter och därigenom  bra verktyg för att leva ett liv med bättre balans. Jag möter dagligen personer med oro, ångest, depression, dålig självkänsla, stress, utmattning, tvångstankar och par som vill gå i parterapi.


Hör gärna av dig/er till mig för att ställa frågor eller boka tid för samtal.