KBT och ACT- terapeut i Nyköping

Malin Larsson - samtalsterapeut

terapi; depression; act your way; nyköping; psykolog; psykoterapeut; psykoterapi

Jag har en grundläggande psykoterapiutbildning (Steg-1) med inriktning mot KBT och ACT från Centrum för Kognitiv psykoterapi Sörmland/Stockholm.  Jag studerar även psykologikurser på universitet, för att så småningom kunna läsa steg-2, för att bli legitimerad psykoterapeut. Jag får handledning genom Annika Ackelman, leg. Psykoterapeut. Jag är även medlem i Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier.


I mitt tidigare arbetsliv har jag arbetat med miljöfrågor som miljökonsult, där jag har en tidigare universitetsexamen (fil.mag) i Miljövetenskap.  


Jag har alltid haft ett stort intresse för människor, vårt mående och hur livsöden och händelser i livet påverkar en persons utveckling. Intresset är så pass stort att jag för några år sedan bestämde mig för att byta yrke och börja jobba med människor. Att arbeta med en individ i terapi och få se hur personen utvecklas efter några sessioner är otroligt givande och spännande. 


Jag utför även volontärarbete för tjejjouren Mira med stödsamtal via chatt och andra stödverksamheter som bedrivs med föreningen.


Jag kan hålla terapisessioner i mitt terapirum och även via digitala möten.


Jag har tystnadsplikt och behandlar dina uppgifter med sekretess.